fbpx
Hotline: 028-7109-7689

TTS Kế toán kho 27 lượt xem

Mô tả công việc

– Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện Nhập/Xuất kho.

– Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào phần mềm hệ thống

Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

– Hạch toán việc xuất – nhập hàng hóa, nguyên vật liệu; thực hiện hạch toán doanh thu, giá vốn và chi phí

– Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

– Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn và các báo cáo liên quan khác theo quy định

– Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

– Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất).

Lợi ích

Trợ cấp 2.000.000-2.500.000

Yêu cầu công việc

– Làm fulltime

– Nhiệt tình, chăm chỉ làm việc. Công ty mới thành lập nên được đào tạo ngay từ đầu

Thêm thông tin

Chỉ ứng viên mới có thể ứng tuyển công việc này.
Chia sẻ công việc này

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com