Hotline: 028-7109-7689

Các nhà kinh tế nghiên cứu và phân tích cách các cá nhân hay doanh nghiệp tiêu tiền, và sử dụng các nguồn lực, chẳng hạn như lao động, năng lượng và vốn. Họ đưa ra các báo cáo và dự báo cho các công ty, cơ quan nhà nước, hoặc những người sử dụng thông tin, theo những cách khác nhau.

TỔNG QUAN:

 • Quan tâm: Kinh tế – Toán học – Thống kê – Nghiên cứu kinh doanh – Công nghệ thông tin – Triết học – Chính trị – Khoa học nhân văn
 • Chuyên môn: Thường yêu cầu ứng viên phải có bằng cử nhân kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.
 • Thời gian biểu: Các nhà kinh tế thường làm việc trong khung giờ hành chính thông thường. Tuy nhiên đôi lúc họ cũng phải ra ngoài vào buổi tối hoặc cuối tuần để gặp mặt khách hàng và tham gia các hội nghị.
 • Địa điểm làm việc: Thường ở văn phòng cố định, nhưng cũng có thể có các chuyến đi công tác trong và ngoài nước.
 • Sự thật là: Các nhà kinh tế được khuyến khích và thúc đẩy để thực hiện các nghiên cứu độc lập. Họ phải học những kỹ năng mới trong suốt sự nghiệp của mình.

KỸ NĂNG: 

 • Có hiểu biết về chiến lược chính trị và kinh doanh để giúp các nhóm lãnh đạo giải quyết các vấn đề phức tạp.
 • Khả năng diễn giải dữ liệu phức tạp, xác định xu hướng kinh tế và dự báo chính xác. 
 • Kỹ năng toán học vững chắc để phân tích số liệu quan trọng và đánh giá tình trạng của nền kinh tế. 
 • Có kiến thức làm việc tốt về hệ thống tài chính trong khu vực công và tư nhân.
 • Chú ý đến chi tiết để giải thích dữ liệu định lượng và định tính, đồng thời tạo ra các báo cáo chính xác.

CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

Tất cả các nhà kinh tế học đều được yêu cầu phải có bằng cử nhân hoặc chứng chỉ sau đại học về kinh tế. Họ tiếp tục học hỏi trong suốt sự nghiệp của mình, và trở thành chuyên gia trong một hoặc nhiều lĩnh vực – chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, thuế – và xuất bản các bài báo hoặc báo cáo để xây dựng danh tiếng của họ.

Nhiều nhà kinh tế cũng tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu trong các trường đại học ở một số giai đoạn trong sự nghiệp của họ.

Các nhà kinh tế làm việc trong các tổ chức chính phủ hoặc khu vực công, hoặc giữ vai trò học thuật, quản lý và nhiều vai trò tư vấn khác. Kỹ thuật phân tích dữ liệu máy tính và các mô hình toán học ngày càng được áp dụng rộng rãi đối với những người trong nghề này.

Các vai trò liên quan:

 • Nhà thống kê (Statistician): Thu thập, phân tích và giải thích số liệu thống kê. Các nhà thống kê làm việc trong các lĩnh vực cụ thể, bao gồm y tế, giáo dục, chính phủ, tài chính, môi trường hay nghiên cứu thị trường.
 • Cố vấn chính sách ( Policy Advisor): Hoạt động trong các cơ quan chính phủ, cho các đảng phái chính trị hoặc cho các nhóm nghiên cứu tư nhân để phát triển chính sách mới.
 • Giám đốc tài chính (Financial Director) Giám sát các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức. Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính, giám sát ngân sách và chi tiêu, đồng thời phát triển các mục tiêu kinh doanh mới.

Để lại ý kiến của bạn

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com