Hotline: 028-7109-7689

Shop

Express test

0

 • 30 ngày là Thành viên
 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • Không hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không làm mới tin đăng
 • Sơ yếu lý lịch tải về 3
 • Hiển thị trong 30 ngày
 • Cho phép xem liên hệ của Ứng viên
 • 3 lượt xem liên hệ của Ứng viên
Xem đầy đủ

Smart start

250,000

 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • Không hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không làm mới tin đăng
 • Không có tệp nào với Resume để tải xuống
 • Hiển thị trong 30 ngày
Xem đầy đủ

Fast result

500,000

 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • 1 công việc hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không làm mới tin đăng
 • Không có tệp nào với Resume để tải xuống
 • Hiển thị trong 30 ngày
Xem đầy đủ

Hunt booster

4,000,000

 • 60 ngày là Thành viên
 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • 1 công việc hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không giới hạn làm mới tin đăng
 • Không có tệp nào với Resume để tải xuống
 • Hiển thị trong 60 ngày
 • Hiển thị Công ty nổi bật
 • Cho phép xem liên hệ của Ứng viên
 • View Candidate Contact Unlimited
Xem đầy đủ

Chưa có sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của bạn.

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com