Hotline: 028-7109-7689

Packages

Express test

0

 • 30 ngày là Thành viên
 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • Không hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không làm mới tin đăng
 • Sơ yếu lý lịch tải về 3
 • Hiển thị trong 30 ngày
 • Cho phép xem liên hệ của Ứng viên
 • 3 lượt xem liên hệ của Ứng viên
Xem đầy đủ

Smart start

250,000

 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • Không hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không làm mới tin đăng
 • Không có tệp nào với Resume để tải xuống
 • Hiển thị trong 30 ngày
Xem đầy đủ

Fast result

500,000

 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • 1 công việc hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không làm mới tin đăng
 • Không có tệp nào với Resume để tải xuống
 • Hiển thị trong 30 ngày
Xem đầy đủ

Hunt booster

4,000,000

 • 60 ngày là Thành viên
 • 1 lần đăng tin tuyển dụng
 • 1 công việc hiện tin tại Việc làm tiêu biểu
 • Không giới hạn làm mới tin đăng
 • Không có tệp nào với Resume để tải xuống
 • Hiển thị trong 60 ngày
 • Hiển thị Công ty nổi bật
 • Cho phép xem liên hệ của Ứng viên
 • View Candidate Contact Unlimited
Xem đầy đủ

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com