Hotline: 028-7109-7689

Chính sách Bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của TopJob Vietnam!

Sự riêng tư của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi là ai

Chính sách của TopJob là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho <a href=”https://www.topjobvn.com”>https://www.topjobvn.com</a> (hereinafter, “us”, “we”, or “https://www.topjobvn.com”). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã áp dụng chính sách quyền riêng tư này (Chính sách bảo mật của người dùng) để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc thu thập thông tin của chúng tôi từ các nguồn khác.

Chính sách bảo mật này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên trang web, đưa ra các quy tắc và chính sách chung điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web, bạn có thể phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách hàng truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà hoạt động trang web, TopJob thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập. Mục đích của TopJob trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách hàng truy cập của TopJob sử dụng trang web của mình. Thỉnh thoảng, TopJob có thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

TopJob cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Internet Protocol (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên các bài đăng blog https://www.topjobvn.com. TopJob chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web TopJob, chọn cách tương tác với TopJob theo cách yêu cầu TopJob thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà TopJob thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác.

Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân sau đây từ bạn khi bạn tạo tài khoản (Tài khoản trực tuyến) trên Trang web được yêu cầu để truy cập vào một số phần của Dịch vụ: tên đầy đủ, quốc gia, địa chỉ email, mật khẩu và số điện thoại của bạn.

Ai khác có thể nhận thông tin này?

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân và phi cá nhân với các bên thứ ba, khi điều này là bắt buộc để cung cấp, duy trì hoặc cải thiện các dịch vụ và hoạt động của chúng tôi. Đây là trường hợp với các quảng cáo và chi nhánh của bên thứ ba; chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba với mục đích cung cấp cho bạn quảng cáo và cung cấp cho chúng tôi hoặc các bên thứ ba nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân và phi cá nhân của bạn tới:

  • các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ email và người xác minh dữ liệu;
  • các bên thứ ba cung cấp dịch vụ TopJob liên quan đến hoạt động trên Website;
  • bất kỳ kiểm toán viên hoặc cố vấn nào khác đang kiểm toán bất kỳ quy trình kinh doanh nào của Công ty;
  • bất kỳ người mua hoặc nhà đầu tư tiềm năng nào của TopJob.

Bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (“Người nhận”), theo luật pháp yêu cầu, sẽ bị chi phối bởi một thỏa thuận xử lý dữ liệu theo mẫu theo yêu cầu của pháp luật, bảo vệ bất kỳ và tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu theo luật định và bắt buộc Người nhận phải tôn trọng Thông tin cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Người nhận được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin đó và chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ nói trên và chỉ cho các mục đích mà dịch vụ TopJob đưa ra.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng cần phải: – tuân thủ luật pháp hoặc lệnh của tòa án; – phát hiện, ngăn chặn gian lận địa chỉ, bảo mật, vi phạm các chính sách hoặc vấn đề kỹ thuật của chúng tôi; – thực thi các quy định của Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và dịch vụ TopJob, bao gồm cả điều tra các vi phạm tiềm ẩn.

Bảo mật

TopJob bảo mật Thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm ngặt và máy chủ lưu trữ dữ liệu này bao gồm các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn công nghiệp cần thiết để ngăn chặn sự phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hoàn toàn đảm bảo tính bảo mật thông tin của bạn, có thể được truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy và cần nhấn mạnh rằng việc bạn chia sẻ thông tin này là rủi ro của riêng bạn.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên soạn thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của TopJob và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Thống kê tổng hợp

TopJob có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web. Toprialto có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, TopJob không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Cookies

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, TopJob sử dụng “Cookies”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo phù hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính.

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. TopJob sử dụng cookie để giúp TopJob xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng https://www.topjobvn.com và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập TopJob không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web TopJob, với một nhược điểm là các tính năng nhất định của trang web TopJob có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie, bạn thừa nhận và đồng ý với việc sử dụng cookie của TopJob.

Thương mại điện tử

Những người tham gia giao dịch với TopJob – bằng cách mua các dịch vụ hoặc sản phẩm của TopJob, được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, TopJob chỉ thu thập những thông tin như vậy khi cần thiết hoặc phù hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với TopJob. TopJob không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, TopJob có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và theo quyết định riêng của TopJob. TopJob khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua <a href=”mailto:info@topjobvn.com”>email</a>

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com