Hotline: 028-7109-7689

blog

Cách viết CV cho công việc đầu tiên của bạn

Viết CV là thử thách đối với mọi người. Chúng ta có thể nói gì về những sinh viên mới ra trường – những người không có gì để viết ngoài trình độ học vấn. Bước đầu tiên để có được một công việc tốt là viết một CV xuất sắc. Nếu bạn cảm thấy thất vọng? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp

Tiếp tục đọc

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com