Hotline: 028-7109-7689

cover letter

Thư xin việc: Điều cần thiết cho ứng viên thành công

Hầu hết các ứng viên không tìm thấy bất kỳ lý do nào để viết thư xin việc. Họ đã có CV, vậy họ cần thư xin việc để làm gì nữa? Tuy nhiên, trong thực tế thư giới thiệu hay sẽ giúp bạn lý giải lý do tại sao bạn tốt hơn so với các ứng viên khác để công ty

Tiếp tục đọc

Your order was successfully received. Your official invoice will be send to your e-mail shortly. In case not receiving in 24 hours, please contact us via e-mail finance@topjobvn.com